Wieści Z UE \ W skrócie

Sprzeciw wobec South Stream
Szef słowackiego operatora gazowego Eustream Tomáš Mareček zażądał od władz UE niedopuszczenia do zbudowania rosyjskiego Gazociągu Południowego. Wyraził pogląd, iż zgoda władz Unii na budowę tego gazociągu będzie oznaczać, że Bruksela nie popiera prozachodnich dążeń Ukrainy i nie uważa jej za zaufane państwo tranzytu gazu. Ponadto Gazociąg Południowy przyniesie Ukrainie wielkie straty finansowe za mniejszy tranzyt rosyjskiego gazu i zmniejszy wartość jej gazowych aktywów – stwierdził Mareček. Podkreślił, że budowa tego gazociągu obniży też znacznie energetyczne bezpieczeństwo Europy.

Przygotowania do likwidacji banków
[pozostało do przeczytania 68% tekstu]
Dostęp do artykułów: