Bez ubezpieczenia, bez emerytury

Jak szacuje NSZZ „Solidarność”, nawet 4–5 mln osób – najczęściej młodych – pracuje w Polsce na tzw. umowach śmieciowych, czyli umowach zlecenia lub o dzieło. Pracownicy ci nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, nie odprowadzają też składek emerytalnych. Pracodawcy zaś ponoszą mniejsze koszty niż przy zatrudnianiu pracowników na umowę o pracę

Malejąca od lat liczba pracujących na etacie – po wysokim bezrobociu, emigracji zarobkowej i zmniejszającej się dzietności – to gwóźdź do trumny obecnego systemu emerytalnego.
Szczególne powody do niepokoju 
Eksperci potwierdzają, że w ostatnich dekadach w wielu krajach europejskich, a zwłaszcza w Polsce, wyraźnie
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: