Resortowy polityk z PSL

Jan Bury, szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaczynał karierę polityczną w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, wiejskiej przybudówce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był także działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej. To właśnie tam po raz pierwszy zajął się biznesem, a interesy robił m.in. z szefem Art-B Andrzejem Gąsiorowskim

Jan Bury należy do najbardziej wpływowych polskich polityków. Jego związki biznesowe od lat są opisywane przez media, jednak dopiero teraz szefem klubu PSL zajęło się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Swoją pozycję szef klubu PSL budował latami, a jego największymi sojusznikami są ludzie, z którymi jest powiązany politycznie i biznesowo.
Komunistyczny działacz
Jan Bury zaczął karierę polityczną w 1983 r., mając zaledwie 18 lat. ZSL, do którego wstąpił, było silnie związane z komunistyczną władzą – popierało ustrój socjalistyczny, przewodnią i kierowniczą rolę PZPR w państwie oraz trwały sojusz ze Związkiem Sowieckim. 
Taka ścieżka kariery Jana Burego nie dziwi – jak wynika z akt znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej, jego ojciec Józef Bury od 1954 r. był działaczem PZPR. Po ukończeniu Szkoły Głównej Planowania i Statystyki pracował w Komitecie Pracy i Płac, odbył także kurs w Wyższej Szkole Partyjnej przy KC KPZR w Moskwie. W czasie karnawału Solidarności, w 1980 r., był doradcą prezesa Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa. W stanie wojennym Józef Bury był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych – z tego stanowiska odszedł w 1982 r. 
Jan Bury nie zajął się zawodowo ekonomią jak ojciec, lecz prawem – w 1990 r. skończył Wydział Prawa i Administracji w rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów, zaprawiony w działalności partyjnej młody prawnik z koneksjami w najwyższych kręgach PZPR, rozpoczął karierę polityczną i biznesową w III RP. W 1991 r. został posłem, działał także w...
[pozostało do przeczytania 56% tekstu]
Dostęp do artykułów: