Nowinki ekonomiczne

Polskie kredyty w ogonie Europy

Polska zajmuje 26. miejsce w Europie pod względem popularności kredytów hipotecznych – wskazują dane Eurostat. W krajach starej Unii nieruchomości obciążonych kredytem jest sześciokrotnie więcej niż w Polsce – informuje Home Broker. W Polsce ok. trzy na cztery nieruchomości są obecnie kupowane z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. Zgodnie z danymi EMF (European Mortgage Federation) łączna wielkość długu hipotecznego w naszym kraju odpowiada jedynie 18 proc. krajowego PKB. Średnio w Europie jest to przeszło 51 proc.
(Home Broker)

Perspektywiczny rynek

Rynek inwestycji w wierzytelności
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: