Bohater z NSZ

Rozmowa z Rafałem Sierchułą, autorem książki „Historia Człowieka Myślącego. Lech Karol Neyman (1908–1948)”

Nakładem Instytutu Pamięci Narodowej opublikowana została biografia Lecha Neymana. Kim był ten człowiek?
Moja książka to pierwsza opowieść o działaczu związanym z ruchem narodowo-radykalnym, o intelektualiście, działaczu konspiracji antyniemieckiej, ideologu i Żołnierzu Wyklętym. Człowieku zamordowanym przez komunistyczny reżim, którego ciało wrzucono do nieoznaczonego dołu i skazano na zapomnienie.

Co sprawiło, że skierował Pan zainteresowanie akurat na tę osobę?
Zdaję sobie sprawę, że w powszechnej świadomości postać Lecha Neymana nie istnieje. Nie jest on dziś osobą tak rozpoznawalną jak Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz czy Hieronim Dekutowski. Należał do pokolenia nazywanego Pokoleniem Polski Niepodległej, które w latach 30. XX w. rozpoczęło swoją działalność polityczną i społeczną. Neyman był poznaniakiem, aktywnym działaczem studenckim, członkiem Bratniej Pomocy Studentów UP, prezesem poznańskiego Akademickiego Związku Sportowego, prezesem Polskiej Korporacji Akademickiej „Helionia”, członkiem Koła Prawników i Ekonomistów oraz prezesem zarządu Delegacji Poznańskiej Ogólnopolskiego Związku Akademickiego Kół Naukowych. Po studiach pracował w Prokuratorii Generalnej. Działał w strukturach legalnych i nielegalnych poznańskiego ONR. Jednym słowem, był intelektualistą aspirującym do elity Polski.

Ale przyszła II wojna światowa. Czym zajmował się w czasie wojny Neyman?
Trudno w kilku słowach przedstawić całą paletę działań mojego bohatera. Najważniejszym jego wkładem w działalność konspiracyjną był program zachodni. Kompleksowe przygotowanie koncepcji nie tylko zajęcia Ziem Zachodnich przez Polskę, ale też włączenie ich w struktury gospodarcze i administracyjne Rzeczypospolitej. Jestem przekonany, że dzięki Neymanowi i propagandzie tej...
[pozostało do przeczytania 25% tekstu]
Dostęp do artykułów: