Bohater z NSZ

Rozmowa z Rafałem Sierchułą, autorem książki „Historia Człowieka Myślącego. Lech Karol Neyman (1908–1948)”

Nakładem Instytutu Pamięci Narodowej opublikowana została biografia Lecha Neymana. Kim był ten człowiek?
Moja książka to pierwsza opowieść o działaczu związanym z ruchem narodowo-radykalnym, o intelektualiście, działaczu konspiracji antyniemieckiej, ideologu i Żołnierzu Wyklętym. Człowieku zamordowanym przez komunistyczny reżim, którego ciało wrzucono do nieoznaczonego dołu i skazano na zapomnienie.

Co sprawiło, że skierował Pan zainteresowanie akurat na tę osobę?
Zdaję sobie sprawę, że w powszechnej
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: