Gdzie pójdą młodzi?

Najbliższy czas w wymiarze polityczno-społecznym będzie należał do młodego pokolenia Polaków. To oni zdecydują – idąc do wyborów lub nie, zostając w kraju czy emigrując – o jego przyszłości

Obecnie obserwujemy całą paletę postaw, jakie przyjmują młodzi ludzie wobec rzeczywistości społecznej, i postawy te nie są jakoś szczególnie odmienne od tych, które reprezentują ich rodzice czy najstarsze pokolenie.

Alienacja
Wśród najczytelniejszych postaw możemy dostrzec te, które charakteryzują się alienacją z życia społeczno-politycznego. Możemy mówić o emigracji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jest to pewien stały element w
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: