Wyludnianie się Polski

W 2060 roku będzie nas mniej o 6–8 mln, jeśli nie zostaną powstrzymane obecne katastrofalne procesy demograficzne. Ostatnie prognozy ZUS nie pozostawiają złudzeń. Obecnie i w najbliższych latach będzie się rodzić zbyt mało dzieci, by powstrzymać wyludnianie się Polski.
 
Z niedawno ujawnionych w mediach prognoz ZUS wynika, że w ciągu najbliższych 47 lat liczba ludności spadnie z obecnych 38,4 do 30,5 mln. Dane Eurostatu są nieco mniej pesymistyczne. Zgodnie z tą prognozą liczebność całej populacji naszego kraju spadłaby w tym czasie do ok. 32,4 mln. Przy tym istotnie zmieni się jej struktura wiekowa. Znacznie zmaleje grupa osób w wieku produkcyjnym (18–66 lat). W 2060 r. będzie
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: