Katechon czy Antychryst?

Dodano: 30/11/2022 - Nr 48 z 30 listopada 2022

Felieton [Walka o dusze]

Od czego zależy przyszłość świata? Może niektórym z czytelników tych felietonów mogłoby się wydawać, że Panem historii jest Bóg. Inni – może ci bardziej przyziemni – mogliby wskazywać na znaczenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Jednak zdaniem patriarchy Cyryla obie te odpowiedzi są fałszywe. 

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przekonuje bowiem, że przyszłość Europy i świata zależy od Rosji, która jest ni mniej, ni więcej tylko katechonem. Termin ten, przypomnijmy, pochodzi z listów św. Pawła i oznacza tajemniczą postać (instytucję czy osobę), która ma chronić świat przed nadejściem Antychrysta. I właśnie taką rolę przypisuje Rosji Cyryl. „Od przyszłości naszej ojczyzny, naszego narodu, naszej Cerkwi zależy w pełnym sensie tego słowa przyszłość świata, bowiem obecnie to nasza ojczyzna umacnia te wartości, które uniemożliwiają apostazję, to jest ruch, który zmierza do końca świata i władzy Antychrysta” – mówił Cyryl. Tak „zaszczytna” rola Rosji

     
52%
pozostało do przeczytania: 48%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze