Tolerancyjna Polska

Czy Polacy są nietolerancyjni? Na to pytanie Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka, Robert Biedroń czy Anna Grodzka odpowiedzieliby twierdząco. W sukurs tym prowodyrom permisywizmu kulturowego przyszłaby czołówka dziennikarzy i publicystów Salonu. Słychać byłoby utyskiwania na „ten kraj”, ciągnący się w ogonie „nowoczesnych demokracji”, i na ciemnotę Polaków, błądzących za sprawą balastu katolickiego światopoglądu i patriarchalnego ciemiężycielstwa. Oczywiście największą nietolerancją mieliby być objęci przedstawiciele wszelkich mniejszości seksualnych. Tymczasem Polska należy do nielicznej grupy państw, które prawie nigdy nie dzieliły obywateli na lepszych lub gorszych ze względu na orientację seksualną. Wyjątkiem były lata zniewolenia komunistycznego, kiedy homoseksualistów prześladowano i na masową skalę wykorzystywano jako informatorów bezpieki. Jednak jest sprawą oczywistą, że PRL był emanacją sowieckiej ideologii, a nie ducha polskości. Ciekawe jest zresztą to, że właśnie w komunizmie, który miał czynić ludzi wolnymi, homoseksualiści stali się ofiarami dyskryminacji ze strony państwa. W wolnej Polsce homoseksualista nigdy nie był ofiarą represji. Co więcej, Polska należała do grupy europejskich państw, które pierwsze zdepenalizowały stosunek homoseksualny. Miało to miejsce w 1932 r. Co ciekawe, Watykan zniósł karalność w 1929 r. Tymczasem „nowoczesna” demokracja brytyjska dokonała depenalizacji dopiero w 1989 r. W Niemczech z kolei homoseksualizm był bardzo ciężkim przestępstwem do końca lat 60. Natomiast Rumunia przestała karać homoseksualistów dopiero w 1996 r., a Bośnia i Hercegowina w 2000 r.! Do dziś Polska traktuje homoseksualistów tak jak innych obywateli. Nie dała się zwieść modzie na nazywanie tolerancją dyskryminacji większości przez mniejszość. Bo taką właśnie dyskryminacją jest przyznanie mniejszości homoseksualnej specjalnych uprawnień, za którymi nie stoją żadne obowiązki, tylko czysty egoizm samych homoseksualistów. Zrównanie rodziny ze związkiem...
[pozostało do przeczytania 6% tekstu]
Dostęp do artykułów: