Brukselski atak na rząd Orbána

Parlament Europejski przegłosował rezolucję wzywającą Węgry do wycofania zmian w konstytucji, które według KE „naruszają podstawowe wartości obowiązujące w UE”. W odpowiedzi parlament węgierski uchwalił rezolucję zarzucającą PE nierespektowanie zasad demokracji i naruszanie suwerenności państwa.
 
Według tego ostatniego dokumentu, za którym głosowało 269 posłów (na 386 zasiadających w Zgromadzeniu Narodowym), PE krytykując węgierskie reformy konstytucyjne, przekracza swoje kompetencje i nadużywa władzy.

Zdaniem autorów węgierskiej rezolucji ton, jakim posługuje się PE, zdaje się świadczyć o tym, że nie respektuje on ducha traktatów unijnych. W dokumencie podkreślono
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: