Piękno a sztuka

Rozmowa z prof. dr. hab. nauk z zakresu teologii moralnej, redemptorystą o. Witoldem Kawęckim.
 
W swojej najnowszej książce „Teologia piękna” próbuje Ojciec przywrócić prawdziwe znaczenie słowa „piękno”. Na ile zostało ono zdewaluowane przez współczesny konsumpcjonizm? 

Człowiek nieustannie poszukuje piękna, a nawet można powiedzieć, że czuje nieustannie jego głód. Poszukuje go w sobie samym, w sztuce, muzyce, modzie, naturze, miłości, a nawet w religii. Mówiąc „piękno”, myślimy o wspaniałości, ozdobności, śliczności, cudowności, wskazując, że coś się nam podoba.

Tymczasem pięknem – jak to ujmował Arystoteles – jest to, co zasługuje na
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: