„Biała księga” kolei Quo vadis, PKP?

Instytut Jagielloński przygotował raport o zaniedbaniach i przespanych szansach na kolei.

Instytut Jagielloński przygotował raport analizujący problemy rynku kolejowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stojących przed nim wyzwań i możliwych scenariuszy alternatywnych. A jeśli na kolei nie nastąpią zmiany, ta gałąź transportu może zostać całkowicie zmarginalizowana.
 
–  Większość problemów, z jakimi boryka się polska kolej, wynika z wieloletnich zaniedbań, ograniczeń finansowych, braku pomysłu decydentów na polską kolej i w znacznej części również z niechęci środowiska do jakichkolwiek zmian. Jeśli zostawimy kolej samą sobie, nadal będzie postępował proces jej
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: