Ujawniamy rosyjskie dokumenty„Oględziny są przeprowadzane na odcinku terenu (pas leśny) położonym w odległości ok. 35 m od garażu nr 329 Spółdzielni Garażowej »Awtomobilist-2« znajdującej się w rejonie zadnieprowskim Smoleńska oraz 200 m (około) od Smoleńskiego Zakładu Agregatów Samochodowych »SAAZ« w kierunku na wschód. W kierunku południowo-wschodnim, w odległości ok. 1400 m od zakładu, znajduje się masyw leśny, w jego końcowej, zachodniej części rośnie drzewo (brzoza), którego wierzchołek na wysokości ok. 17 m jest odłamany. Prawdopodobnie z tym drzewem nastąpiło początkowe zderzenie samolotu. Dalej kierując się w kierunku północno-zachodnim, jest pole o wymiarach 200 x 250 m. Pole jest pokryte suchą trawą. [...] W kierunku północno-zachodnim znajduje się opuszczona działka przyzagrodowa o wymiarach 30 x 55 m [...]. Na tej działce w kierunku południowo-zachodnim znajduje się szopa o wymiarach 4 x 2 m. Szopa jest pochylona w lewą stronę, na dachu szopy znajduje się metalowy fragment samolotu i odłamki drzew. W końcowej, zachodniej części działki przyzagrodowej znajduje się brzoza o średnicy w podstawie ok. 80 cm, na wysokości około metra wierzchołek brzozy jest obłamany. W górnej, obłamanej części brzozy są zaczepione metalowe fragmenty samolotu. Na gałęziach tej brzozy »wiszą« metalowe fragmenty samolotu. W promieniu ok. 10–12 m od brzozy na ziemi są porozrzucane liczne metalowe fragmenty samolotu różnej wielkości. Ok. 210 m wzdłuż końcowej północno-wschodniej części danego pola od wymienionej brzozy stoi kolejna brzoza. Brzoza ta na wysokości ok. 4,20 m od podstawy jest obłamana. Dalej w kierunku na północny zachód w odległości ok. 2 m od wymienionej brzozy, z zachodu na wschód, przechodzi polna droga. (…) W końcowej, prawej części wymienionego pasa leśnego, w kierunku północno-zachodnim, na szerokości ok. 5 m i długości 20 m znajduje się kilka drzew z obłamanymi wierzchołkami” – czytamy w „Protokole oględzin miejsca zdarzenia”, z którego jednoznacznie wynika, że wszystkie...
[pozostało do przeczytania 31% tekstu]
Dostęp do artykułów: