Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Ogromna pomoc państwa polskiego. Jak wspieramy uchodźców z Ukrainy

FOT. ALEKSIEJ WITWICKI/GAZETA POLSKA
FOT. ALEKSIEJ WITWICKI/GAZETA POLSKA
Dodano: 09/03/2022 - Nr 10 z 9 marca 2022

Ukraińcy szukający w Polsce schronienia mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony insty-tucji państwowych. Uchodźcy otrzymają m.in. zakwaterowanie, opiekę zdrowotną, pomoc w znalezieniu pracy, dostęp do świadczeń pieniężnych. A ukraińskie dzieci mogą uczyć się w polskich szkołach.

Polacy oddolnie ruszyli na pomoc osobom, które w wyniku agresji rosyjskiej szukają schronienia w naszym kraju. Liczne firmy stworzyły wiele udogodnień dla obywateli Ukrainy. Oddolne inicja-tywy są koordynowane za pomocą strony internetowej: pomagamyukrainie.gov.pl. Polskie pań-stwo organizuje dla Ukraińców również kwatery oraz różne formy długoterminowego wsparcia.

Dach nad głową

Jak poinformował nas Urząd ds. Cudzoziemców, wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. Każdy potrzebujący zo-stanie wpuszczony. Zaleca się jednak zabranie podstawowych dokumentów, na przykład

     
11%
pozostało do przeczytania: 89%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze