Sprzątanie po kontrrewolucji

Rzeczpospolita internowana

Już pierwszej nocy stanu wojennego (w ramach operacji o kryptonimie „Jodła”) internowano ponad 3 tys. osób, w tym zdecydowaną większość członków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wolności pozbawiono nie tylko przywódców i doradców związku, ale też działaczy innych niezależnych organizacji społeczno-politycznych (Niezależnego Zrzeszenia Studentów, NSZZ Rolników Indywidualnych, Klubów Inteligencji Katolickiej, Konfederacji Polski Niepodległej, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruchu Młodej Polski i wielu innych) oraz niektórych członków PZPR (próbujących demokratyzować partię, w ramach tzw. struktur poziomych) i milicjantów (
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: