Nowinki ekonomiczne

Instrumenty pochodne biją rekordy na parkiecie

2010 był najlepszym rokiem w historii instrumentów pochodnych na Giełdzie Papierów Wartościowych pod względem wolumenu obrotów oraz liczby tzw. otwartych pozycji (LOP) – informuje GPW w Warszawie. Najdynamiczniej rośnie obrót opcjami na WIG20 – w poprzednim roku nastąpił ponad 60-proc. wzrost w stosunku do wolumenu z 2009 r. Złoto, srebro, ropa naftowa i pszenica stanowią bazę najpopularniejszych produktów strukturyzowanych na GPW.
(GPW)

Paliwa za 9 miliardów

Około 9 mld zł – tyle będzie warta sprzedaż paliw Grupy Lotos SA międzynarodowym koncernom prowadzącym działalność detaliczną na polskim rynku. Umowa z BP Polska to kolejny tak duży kontrakt na rok 2011. Została zawarta do 31 grudnia 2011 r., a jej szacunkowa wartość wynosi 1,7 mld zł. Wcześniej Lotos zawarł umowy z Shell Polska (szacunkowa wartość 4 mld zł). Pozostaje w mocy także umowa firmy ze Statoil Poland (szacunkowa wartość 7 mld zł).
(Lotos)

„BBB” dla obligacji Kolei Mazowieckich

Międzynarodowa agencja Fitch Ratings nadała długoterminowy rating w walucie zagranicznej „BBB” dla obligacji wyemitowanych przez Koleje Mazowieckie Finance AB w kwocie 40 mln euro z terminem wykupu 7 stycznia 2012 r. KMF AB to spółka celowa należąca do Kolei Mazowieckich. Limit poręczenia wynosi 50 mln euro i wystarczająco zabezpiecza spodziewane płatności. Spółka świadczy usługi publicznych przewozów kolejowych na liniach kolejowych o łącznej długości 1144 km.
(Fitch)

NIK zbada urzędy kontroli skarbowej

Blisko 300 planowych kontroli przeprowadzi NIK w 2011 r. Ponad połowa z nich dotyczyć będzie wykonania budżetu państwa. Pracownicy NIK sprawdzą w br. m.in. bezpieczeństwo sektora finansowego, prawidłowość postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe...
[pozostało do przeczytania 4% tekstu]
Dostęp do artykułów: