Czerwone hasła

Opinie [Wikipedia w rękach lewicy]

Mija 270 lat od rozpoczęcia prac Encyklopedystów, które zaowocowały wydaniem pierwszej, nowocześnie rozumianej Encyklopedii. To jedno z najważniejszych dzieł oświecenia – było ono istotnym intelektualnym elementem zmian, które doprowadziły do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dzisiaj podobną funkcję pełni Wikipedia – fundament wiedzy zdobywanej przez obywateli wszystkich państw świata i podłoże rewolucji kulturowej dokonującej się na naszych oczach.

Grupa zwana Encyklopedystami zaczęła pracę nad książkowym zbiorem definicji, haseł i opisów całej rzeczywistości, w roku 1751, zaś ukończyła ją w chwili znamiennej dla naszych dziejów – 1772 roku, gdy dokonał się pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej. Tworzeniem wielotomowej „L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” kierowali Denis Diderot i Jean Le Rond d’Alembert, a artykuły pisali najwybitniejsi intelektualiści oświeceniowi. Kolejne tomy dzieła, które już swym tytułem

     
10%
pozostało do przeczytania: 90%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze