Autonomiściczy separatyści?

Rozbić państwo unitarne

Działający od 1990 r. RAŚ twierdzi wprawdzie, że jego głównym celem jest utworzenie autonomicznego regionu w historycznych granicach Górnego Śląska (a więc z udziałem powiatów woj. opolskiego), a nie de facto secesja od Rzeczypospolitej. RAŚ powołuje się przy tym na autonomię, którą posiadało województwo śląskie w latach 1922–1939, nadane mu przez sejm w Warszawie w krytycznym dla Polski okresie lipca 1920 r. Ale jednocześnie, choć mniej głośno, RAŚ domaga się też przekształcenia całej obecnej Rzeczypospolitej (państwa od wieków o charakterze unitarnym, podobnie jak Francja czy np. Czechy) w państwo autonomicznych regionów, a w dalszej
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: