Wróg Michnika i Izraela prawnikiem Turowskiego

Za miękki Urban, czyli wielkie marzenia małych kupczyków

Pismo „Rzeczywistość” wychodziło w latach 1981–1989. 13 grudnia 1981 r. podobnie jak inne tygodniki zostało zawieszone. Wznowiło działalność 23 maja 1982 r. z nowym redaktorem naczelnym – Jerzym Pardusem.

Pierwszy numer po przerwie otwierał wstępniak, w którym czytamy: „Wprowadzenie stanu wojennego zahamowało proces staczania się Polski w przepaść, a zainicjowane przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego działania wpłynęły stabilizująco na życie kraju”. Podkreślano w nim pozytywną rolę wojska w stanie wojennym: „Armia – jedna z najsilniejszych prosocjalistycznych sił, przyjęła na siebie
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: