Kryzys omija spółki publiczne. Firmy kontrolowane przez państwo wciąż na plusie

Najważniejsze spółki ze znaczącymi udziałami Skarbu Państwa nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych mogą pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi w I kwartale br. I to mimo że w marcu rozpoczęła się pandemia COVID-19.

Potwierdza to opinia zespołu analiz makroekonomicznych PKO BP. „Drastyczny spadek aktywności obserwowany w drugiej połowie marca nie wyzerował ożywienia gospodarczego z dwóch pierwszych miesięcy roku. Dzięki dobremu punktowi startowemu wynik krajowej gospodarki jest wyraźnie lepszy niż w Niemczech” – napisano. To ważny sygnał świadczący o tym, że polskie firmy, w tym te nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), są dobrze zarządzane.

W przypadku Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź przychody oraz EBITDA Grupy w I kwartale 2020 roku, licząc r/r, były co prawda niższe odpowiednio o około 3 proc. oraz 22 proc. w stosunku do I kw. ub.r. Jednak Grupa osiągnęła wynik netto przewyższający o 25 proc. zarówno zysk netto w I kwartale roku poprzedniego, jak i oczekiwania analityków. Wyniki te zrealizowano mimo spadku ceny miedzi wskutek epidemii o 22 proc. w I kwartale 2020 roku. Co istotne – KGHM osiąga rezultaty znacząco lepsze od miedziowej konkurencji.

Jakkolwiek sektor bankowy przechodzi od początku roku trudny okres ze względu na historycznie najniższe od lat stopy procentowe oraz spadek popytu na kredyt, skonsolidowany zysk netto Alior Banku w I kw. br. wyniósł 73 mln zł (w porównaniu ze 122 mln zł w ub.r.). Stało się tak jednak w wyniku konieczności jego pomniejszenia o 51 mln zł w wyniku wyroku TSUE dotyczącego zwrotu prowizji. Wzrost zysku netto o 12,5 proc. w porównaniu z I kw. ub.r. (po oczyszczeniu o efekty zdarzeń jednorazowych) odnotowała też Grupa Kapitałowa Banku Pekao.

Z kolei Grupa Azoty zrealizowała w I kw. br. przychody, jak i wyniki odpowiednio o 4 proc. oraz o 10 proc. wyższe od oczekiwań analityków. Zaś Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal odnotowała...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: