Śpiewać dla JP II każdy może. Ale czy powinien?

Papieskie rocznice zwykle są okazją do szeregu inicjatyw, w których rozmaici muzycy, niekoniecznie utożsamiający się z chrześcijaństwem, nieraz wręcz światopoglądowo wrodzy nauce Kościoła (na przykład w kwestiach obrony życia czy nierozerwalności małżeństwa), wyśpiewują cudne rzeczy dedykowane naszemu papieżowi z Wadowic. Sięgam więc do listu Jana Pawła adresowanego właśnie do artystów. 

Karol Wojtyła, sam artysta, przypomina ludziom sztuki, że są tylko depozytariuszami talentu, który nie od nich pochodzi. Bóg Stwórca wyrozumiale użycza twórcy swojej iskry, by nadawał formę materii. Rolą artysty jest zatem wyrazić Piękno, które jest „widzialnością” dobra. Autentyczna inspiracja artystyczna przekracza to, co postrzegają zmysły – jest odzwierciedleniem tajemnicy, która ma źródło w doświadczeniu duchowym. „Każda autentyczna forma sztuki otwiera drogę do głębszej rzeczywistości człowieka i świata. Tym samym stanowi też bardzo trafne wprowadzenie w perspektywę wiary”. Wyrazić niewysłowione, tchnienie Ducha i natchnienie twórcze, odsłanianie tajemnicy – to wszystko są rzeczywistości, które dla wielu pozostają dziś obce. Dlaczego? Przypomina mi się rozmowa z kompozytorem Pawłem Łukaszewskim, który od lat tworzy dzieła inspirowane Ewangelią. W Polsce niedoceniony, ale odkryty przez BBC. Łukaszewski po sukcesie na Wyspach, został zaproszony na warsztaty kompozytorskie w Niemczech. Organizatorzy tłumaczyli, że po Stockhausenie nikogo znaczącego nie mieli. W Polsce zaś mamy tylu geniuszy: Kilar, Penderecki, Górecki i ich następców: Szymański, Lorenc... Nie wiedzieli, skąd ten fenomen, ale zwrócili się tam, gdzie bije dziś źródło. W odpowiedzi Łukaszewski wskazał na prawidłowość: twórcze działanie musi być wszczepione w przestrzeń duchową. Bez metafizycznego podłoża muzyka staje się zbiorem pustych dźwięków zawieszonych w próżni. W dziełach wymienionych twórców są duchowość i sacrum. Kultura, gdy odrywa się od źródła, usycha. Odrzucając wiarę i...
[pozostało do przeczytania 2% tekstu]
Dostęp do artykułów: