Tak Iwulski rządził w Sądzie Najwyższym: esbecy obsługiwani poza kolejnością. Kapitan wojskówki faworyzował kolegów po fachu

Tak Iwulski rządził w Sądzie Najwyższym: esbecy obsługiwani poza kolejnością. Kapitan wojskówki faworyzował kolegów po fachu

Kapitan Józef Iwulski, były oficer WSW szkolony przez komunistyczny kontrwywiad, a obecnie w Sądzie Najwyższym prezes Izby Pracy, zarządził rozpoznanie poza kolejnością zagadnienia prawnego dotyczącego odwołań byłych esbeków od przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Stwierdził, że uznaje je za „szczególnie uzasadniony przypadek”. Zrobił to w odpowiedzi na apel wystosowany do niego przez szefa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, byłego funkcjonariusza MO Zdzisława Czarneckiego.

27 marca 2020 roku. Zdzisław Czarnecki pisał do Iwulskiego: „(...) zwracamy się do Pana z apelem o skorzystanie z prerogatyw, jakie daje Prezesowi Sądu Najwyższego ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r., rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 29 marca 2018 r., Regulamin Sądu Najwyższego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w celu rozpoznania sprawy, czyli rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, poza kolejnością wpływu, nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego [który miał wypowiedzieć się w kwestii konstytucyjności przepisów ustawy dezubekizacyjnej – przyp. „GP”]”.
Czarnecki podważył przy tym w piśmie do Iwulskiego... legalność Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że TK „w obecnym kształcie stracił możliwość realizowania swej funkcji ustrojowej”. Były milicjant podkreślił: „Nie sposób nie dostrzegać, że nie ma on [TK] już legitymacji do oceny konstytucyjności przepisów ustawy nowelizującej z 16 grudnia 2016 r. stanowiących podstawę skarżonych decyzji Dyrektora ZER [Zakładu Emerytalno-Rentowego] MSWiA”.
Szef FSSM żalił się również Iwulskiemu, że „praktyczna realizacja ww. ustawy, tj. doręczanie decyzji drastycznie obniżających świadczenia emerytalne, już spowodowała tragiczne skutki” – czyli samobójstwa i „nagłe zgony” związane z „krzywdą wyrządzoną...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: