Gersdorf sparaliżowała część polskiego wymiaru sprawiedliwości

W swoim zarządzeniu I prezes wyszła nawet poza postanowienie TSUE. Postanowienie odnosiło się wyłącznie do działalności Izby Dyscyplinarnej w zakresie spraw dyscyplinarnych sędziów. Nie było w nim mowy o sprawach prokuratorów i innych zawodów prawniczych. Zamrażając pracę całej Izby, Małgorzata Gersdorf bezprawnie – i to nawet w rozumieniu linii samego TSUE – sparaliżowała część polskiego wymiaru sprawiedliwości! – mówi Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Rozmawia Dorota Kania


Domaga się Pan Prokurator pisemnych wyjaśnień w sprawie „zamrożenia” przez Małgorzatę Gersdorf Izby Dyscyplinarnej SN. Dlaczego? 
To mój ustawowy obowiązek jako Prokuratora Krajowego. Zgodnie z  art. 2 ustawy Prawo o prokuraturze prokuratura stoi na straży praworządności. Tymczasem decyzje I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN wprost noszą znamiona bezprawności.
Zarządzenie I prezes z 20 kwietnia 2020 roku, zawieszające działanie Izby Dyscyplinarnej, nie znajduje oparcia w ustawie o Sądzie Najwyższym. Prezes Gersdorf powołuje się w nim na art. 14 tej ustawy, twierdząc, że na tej podstawie tworzy rozwiązania organizacyjne sądu dla wykonania postanowienia TSUE. Jednak wynikające z art. 14 uprawnienia I prezes SN mają jedynie charakter wykonawczy. Pani Gersdorf ma zapewniać odpowiednie funkcjonowanie Sądu Najwyższego zgodnie z zapisami ustawowymi, ale nie może zmieniać zapisanej w ustawie struktury tego sądu. Uzurpując sobie takie kompetencje, I prezes SN naruszyła zasadę trójpodziału władzy, wcielając się de facto w rolę polityka zmieniającego ustawę.
A już szczególnie bulwersuje to, że w swoim zarządzeniu I prezes wyszła nawet poza postanowienie TSUE! Postanowienie odnosiło się bowiem wyłącznie do działalności Izby Dyscyplinarnej w zakresie spraw dyscyplinarnych sędziów. Nie było w nim mowy o sprawach prokuratorów i innych zawodów prawniczych. Zamrażając pracę całej Izby,...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: