Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej
 
Zatwierdzili polski program
Brukselska Komisja Europejska zatwierdziła polski rządowy program wsparcia małych i średnich firm – tych borykających się z trudnościami finansowymi z powodu obecnych ograniczeń i zastojów (program o wartości 16,6 mld euro – około 75 mld zł). Komisja podała, iż „oczekuje się, że program przyniesie korzyści około 350 tys. mikroprzedsiębiorstw i 26 tys. małych i średnich firm, które zgłoszą spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu z poprzednim miesiącem lub tym samym miesiącem ubiegłego roku”.
 
Włoscy biskupi protestują przeciwko decyzjom rządu
27 kwietnia rząd Włoch ogłosił założenia drugiej fazy walki z epidemią, które mają obowiązywać od 4 maja. Wśród wielu zaplanowanych działań zabrakło możliwości wznowienia udziału wiernych w mszach św., choć wcześniej kierownictwo rządu wspólnie z episkopatem Włoch omawiało „zasady bezpiecznego uczestniczenia” w nabożeństwach. W oficjalnym komunikacie włoscy biskupi zaprotestowali przeciwko tej decyzji lewicowego rządu: „Teraz, po tygodniach negocjacji (...), dekret prezydium Rady Ministrów arbitralnie wyklucza możliwość odprawiania Mszy św. z ludem”.
 
Czesi zaczęli handel i produkcję
27 kwietnia w Czechach zaczęły funkcjonować firmy i sklepy o powierzchni do 2,5 tys. m² (w sklepach większych część powierzchni odgrodzono taśmami lub zatarasowano półkami, aby zacząć pracę). Prawnym warunkiem uruchomienia sklepu jest przygotowanie pomieszczeń do dezynfekcji i kontrola zachowywania odpowiedniej odległości pomiędzy klientami. Produkcję rozpoczęło szereg fabryk, w tym trzy fabryki firmy Škoda Auto.
 
Lepiej w Austrii
Po ponad 6 tygodniach restrykcji władze Austrii złagodziły kolejne ograniczenia, ponieważ otwarcie pierwszej kategorii sklepów...
[pozostało do przeczytania 49% tekstu]
Dostęp do artykułów: