Epidemia spowolni zieloną transformację. Koronawirus może wpłynąć na poluzowanie wymogów polityki klimatycznej UE

Od sierpnia ubiegłego roku unijne tzw. uprawnienia do emisji CO2 staniały dwukrotnie. Było to spowodowane spowolnieniem gospodarki UE i skutkiem pogłębiającego się kryzysu związanego z koronawirusem. Czy stanie się to przyczyną zmiany „zielonej” polityki UE? Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa, zwłaszcza w Europie, powoduje, że odzywają się apele ze strony polskich wpływowych polityków czy działaczy związkowych o zlikwidowanie, zawieszenie bądź ograniczenie systemu EU ETS – handlu...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: