Reforma programu „Czyste powietrze”. Nowy etap walki z zanieczyszczeniami atmosferycznymi

Poprawa jakości powietrza wynika nie tylko z konieczności walki o nasze zdrowie. To także skutek zobowiązań państwa wobec KE. Działaniom tym służyć ma m.in. program „Czyste powietrze”, który teraz ulegnie dynamizującym zmianom.

Pod koniec roku minister aktywów państwowych przekazał do Komisji Europejskiej „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”. Dokument ten zobowiązuje Polskę do osiągnięcia do roku 2030 między innymi: 7-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS (handlu uprawnieniami do emisji CO2) w stosunku do poziomu z roku 2005, 21–23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto oraz redukcję z obecnych 78 proc. do 56–60 proc. udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. Krajowy plan oznacza więc podjęcie przez rząd w obecnej dekadzie dynamicznych działań ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia węgla.

Polska Akcja Smogowa (PAS) potwierdza, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce pozostają domowe urządzenia grzewcze, zwłaszcza piece węglowe. Według szacunków PAS, spalanie węgla i drewna odpowiada za niemal połowę emitowanego pyłu PM2,5 i prawie 80 proc. rakotwórczego benzopirenu. – Pomimo pewnych postępów w ograniczaniu zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych pozostało wiele do zrobienia. Najważniejsza jest jak najszybsza wymiana tzw. kopciuchów, przestarzałych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, których mamy w Polsce ponad 4 miliony – mówi Andrzej Guła, szef PAS.

Ministerstwo Klimatu informuje, że obserwowany coraz częściej smog to mieszanka pyłów, w tym pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Na zanieczyszczenie powietrza składają się także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), na przykład benzopiren czy naftalen.

Tymczasem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od sierpnia 2018 roku wdraża program „Czyste...
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: