Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Ogromny francuski dług
Zadłużenie socjalistycznej Republiki Francuskiej przekroczyło w III kwartale 2019 roku symboliczny próg 100 proc. francuskiego PKB – osiągając rekordowe 2415 miliardów euro i 100,4 proc. rocznego dochodu narodowego. W ub. roku powiększało się głównie zadłużenie skarbu państwa, a trochę zmniejszało zadłużenie francuskich miast, gmin i ZUS. Według danych urzędu statystycznego UE, najmniej zadłużeni są Estończycy (zaledwie 8,1 proc. PKB), Bułgarzy – 21,2 proc., obywatele Luksemburga – 21,3 proc., Dania – 33,6 proc., Czechy – 34 proc. oraz Litwa i Rumunia – po 34,1 proc.
 
Pro-atomowe protesty lewicy…
Grupa około stu „zielonych” lewicowców z kilku krajów protestowała przeciw planowanemu (31 grudnia ub.r.) zamknięciu elektrowni atomowej Philippsburg 2 na południowym zachodzie Niemiec. Protest prowadzili pod hasłem: „energetyka jądrowa jest skutecznym narzędziem w redukcji emisji gazów cieplarnianych” i „w powstrzymywaniu zmian klimatu”. Ta elektrownia zapewnia 13 proc. energii elektrycznej zużywanej w Badenii-Wirtembergii i ekolewica obawia się, że pojawi się konieczność uzupełnienia tego ubytku energii przede wszystkim z elektrowni węglowych i gazowych.
 
…i szwedzkiej prawicy
W kilku miastach Szwecji, w tym w Sztokholmie, odbyły się demonstracje lokalnej prawicy przeciwko zaplanowanemu wyłączeniu (z powodów ekonomicznych) reaktora w elektrowni atomowej Ringhals na zachodnim wybrzeżu kraju. Podczas manifestacji w Sztokholmie członkowie konserwatywnej partii Medborgerlig Samling przekonywali, iż „Szwecja potrzebuje więcej energii z atomu, a nie mniej”. O wcześniejszym zamknięciu reaktora, który miał działać do roku 2025, zdecydował państwowy koncern energetyczny Vattenfall – ze względu na wysokie koszty jego utrzymania i niskie ceny sprzedawanej energii.
 
...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: