Waldemar Pawlak przy betlejemskim żłóbku

Konflikt z proboszczem,czyli dopust Boży

Wspomniane zmiany to skutek zużywania się wizerunku obu ugrupowań funkcjonującego w prorządowych mediach. – Czemu chłop zboczeniec przebrany za babę jest w sejmie, czy wy do reszty żeście zidiocieli? – to standardowe pytanie, jakie słyszą od swoich wyborców nasi rozmówcy, lokalni działacze PSL. I nie ma znaczenia, że Anna Grodzka działa w formalnie opozycyjnym Ruchu Palikota. Antyklerykalne wypowiedzi Tuska zostały bardzo źle odebrane przez panie z kół gospodyń wiejskich oraz ochotniczych strażaków, dla których proboszcz oraz diecezjalny biskup pozostają niekwestionowanymi autorytetami. Sondaże pokazały też, że niemała
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: