Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Węgierskie preferencje
W okresie od stycznia do września br. na Węgrzech nastąpił nieznaczny spadek narodzin i dalszy spadek liczby ludności, zawarto jednak ponad 52 tys. małżeństw – aż o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. To efekt między innymi tego, że w tym roku rząd Węgier zwiększył program wsparcia rodzin. 1 lipca weszły w życie preferencyjne kredyty dla młodych mężatek zobowiązujących się do posiadania dzieci, preferencyjne kredyty dla rodzin na zakup używanego mieszkania i większa pomoc w spłacaniu przez rodziny kredytów hipotecznych. W styczniu wejdzie w życie zwolnienie z podatku kobiet, które wychowały lub wychowują czworo lub więcej dzieci.

Zabezpieczenia socjalne
Według danych Eurostatu, Polska wydała w roku 2017 roku na tzw. zabezpieczenia socjalne 20,3 proc. PKB (ponad 400 mld zł). To 17. wynik w UE i trzeci wśród „nowych” krajów Unii (po Słowenii i Chorwacji). 54,1 proc. tych polskich wydatków zostało skierowanych do osób w wieku powyżej 60 lat (w Grecji 62,8 proc., w Niemczech tylko 38,6 proc.). Druga największa część środków „socjalnych” w większości krajów UE trafia na cele związane z ochroną zdrowia i niepełnosprawnością (w Polsce 30,1 proc., co jest czwartym najniższym wynikiem w UE). Najmniejszy odsetek tych wydatków ma Cypr (22,8 proc.), a największy Irlandia (44,8 proc.). Polska przeznacza 13,4 proc. z wszystkich swoich wydatków socjalnych na rodziny i dzieci, co jest drugim wynikiem w UE – po bogatym Luksemburgu.
 
Przepisy niezgodne z prawem UE
Komisja Europejska uznała, że polskie przepisy dotyczące wymogów magazynowania gazu ziemnego i jego obowiązkowych zapasów są niezgodne z prawem UE. Komisja dała rządowi w Warszawie dwa miesiące na wyjaśnienia i propozycje zmian, po tym terminie może skierować sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości....
[pozostało do przeczytania 42% tekstu]
Dostęp do artykułów: