Izba Dyscyplinarna i salomonowy wyrok TSUE. Sąd nie podważył polskich przepisów

Opozycja jest niezadowolona z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że wątpliwości co do działania polskiego sądownictwa powinny być rozstrzygane w Polsce. – Gdyby TSUE stwierdził, że ma kompetencje do meblowania wymiaru sprawiedliwości, to zachwiałoby to porządkiem prawnym w wielu państwach Unii. Można zobaczyć wielkie rozczarowanie na twarzach przedstawicieli opozycji, którzy liczyli właśnie na takie meblowanie – komentuje Tomasz Rzymkowski, doktor nauk prawnych, poseł PiS.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE uznał, że to Sąd Najwyższy powinien badać jej niezależność oraz to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać stosować przepisy dotyczące rozpatrywania przez tę Izbę sporów o przejście sędziów w stan spoczynku i w efekcie przestać kierować do niej tego typu sprawy.
Orzeczenie jest następstwem pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, który wyraził wątpliwości co do niezależności Izby Dyscyplinarnej, której sędziowie są wybierani przez Krajową Radę Sądownictwa. Na mocy reformy sądownictwa z 2017 roku Izbie Dyscyplinarnej przyznano wyłączną właściwość w sprawach dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Według nowej ustawy w skład Izby mogą wchodzić wyłącznie nowo powołani sędziowie.
Reforma wzbudziła sprzeciw opozycji oraz części środowisk sędziowskich. SN, którego I prezesem jest znana z kontaktów ze środowiskami opozycyjnymi prof. Małgorzata Gersdorf, oczekiwał jasnego stanowiska unijnego Trybunału w tej sprawie. Środowiskom prawniczym związanym z totalną opozycją najbardziej nie podoba się autonomia Izby Dyscyplinarnej, której celem jest orzekanie w sprawach dyscyplinarnych dotyczących sędziów dopuszczających się różnych przewinień. Z wyroku nie są zadowoleni przedstawiciele opozycji, którzy...
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: