Dobrze dla koncesjonariuszy, drogo dla kierowców. Niezły zarobek na autostradach

Obecny system funkcjonowania autostrad powstał w latach 90. ub. wieku. Ówczesne rządy zdecydowały się powierzyć budowę części tych dróg, zarządzanie nimi oraz możliwość pobierania opłat za przejazd trzem prywatnym koncesjonariuszom.

Daje im to roczne przychody liczone w miliardach zł, kierowcy zaś, chcąc korzystać z tych autostrad, zmuszeni są do płacenia spółkom koncesyjnym, w zależności od odcinka i wielkości używanego pojazdu, od 0,2 do nawet 1,17 zł za kilometr. Jak na razie nie zanosi się jednak na rozwiązanie umów koncesyjnych, co pozwoliłoby zrównać (w dół) stawki za przejazd w całym kraju i doprowadzić do ujednolicenia systemu ich wnoszenia. Funkcjonowanie prywatnych odcinków tras i pobieranie na nich opłat, zgodnie z umowami podpisywanymi z ówczesnymi rządami w roku 1997 i 2008, potrwa jeszcze, w zależności od autostrady, od 8 (na A4: Katowice–Kraków) do 20 lat (na A1: Gdańsk–Toruń; na A2: Słubice–Konin – do 2037 r.).

Drogie prywatne trasy
O tym, że z punktu widzenia użytkowników opłaty są wysokie, przekonuje bezpośrednio jeden z ostatnich raportów NIK. W oficjalnej informacji prasowej Izby na ten temat (pod znamiennym tytułem: „Drogie autostrady”) czytamy m.in., że „stawki opłat za autostrady ustalane przez koncesjonariuszy są znacznie wyższe niż na odcinkach, na których ustala je strona publiczna”.
Jak poinformował „GP” Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, łączne przychody prywatnych koncesjonariuszy z poboru opłat wynosiły tylko w 2017 r. ok. 1,88 mld zł, zaś w okresie styczeń–październik 2018 r. ok. 1,69 mld zł. Przy czym średnie koszty ponoszone przez spółki koncesyjne m.in. na bieżące utrzymanie drogi wynosiły niespełna 20 proc. wielkości osiągniętych przychodów.
Rzecznik Stalexport Autostrada Małopolska tak uzasadniał w „Gazecie Krakowskiej” wysokość cen na odcinku A4 Katowice–Kraków, ustalanych przez jego spółkę, najwyższych wśród...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: