Nowinki ekonomiczne

16 mld przychodów KGHM w 2011 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź SA opublikował przewidywane wyniki w 2011 r. Prognoza wyników spółki oparta na założeniach przyjętego budżetu, zakłada osiągnięcie w br. przychodów ze sprzedaży w wysokości 16 067 zł oraz zysku netto w kwocie 8345 zł. Istotnym warunkiem uzyskania prognozowanego wyniku finansowego jest realizacja transakcji sprzedaży pakietu akcji Polkomtel SA oraz Dialog SA.
(KGHM)

Efektywność energetyczna zła dla przedsiębiorców

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o efektywności energetycznej mogą wprowadzić nieuzasadnione, podwójne obciążenie niektórych
[pozostało do przeczytania 40% tekstu]
Dostęp do artykułów: