Czas na odpowiedzialne rolnictwo. Dobrostan Plus

W Polsce mamy około 1,425 mln gospodarstw rolnych, co oznacza, że statystyczny rolnik gospodaruje na powierzchni niespełna 11 ha. W świecie, gdzie powszechna staje się dyskusja na temat szkodliwości intensywnego rolnictwa i ogromnych ferm, może to stanowić polską przewagę. Taką myśl rozwija właśnie program PiS-u. Jeśli się uda, zakończy to również horror w kombinatach hodujących zwierzęta.

W ostatnich 20 latach w Polsce w znacznym stopniu rozwinęły się wielkie hodowle zwierzęce. Nasz kraj to dzisiaj potentat na rynku hodowli kurcząt (co roku ubijamy około 1,1 mld sztuk), zwierząt futerkowych (około 5 mln zwierząt), bydła i trzody chlewnej. W dużej mierze sukces ten zawdzięczamy oprócz przedsiębiorczości rolników, systemowi organizacji rynku rolnego przez państwo, który przede wszystkim wspomagał dużych producentów. To jednak powoduje również wiele problemów. Wraz z rozwojem tak intensywnej hodowli pojawiają się protesty społeczne, których liczba w całym kraju z pewnością wynosi już kilkaset. Do tego na świecie coraz częściej mówi się o konieczności odejścia od hodowli zwierząt, które już dzisiaj obwinia się o emisję 14 proc. gazów cieplarnianych w wymiarze globalnym. Do tego nie bez znaczenia są argumenty natury zdrowotnej.

Sukces czy porażka?
Gdyby porównać dzisiejsze zwierzęta z tymi sprzed 100 lat, opierając się tylko na liczbach, można by odnieść wrażenie, że rozmawiamy o dwóch różnych gatunkach. Dzisiejsze kury nioski znoszą około 300 jajek rocznie, podczas gdy dane z przełomu XIX i XX wieku mówią o liczbach w przedziale od 70 do 100. Waga jajek raczej nie przekraczała 40 g, czyli największe z nich dzisiaj weszłyby do najmniejszego rozmiaru sprzedawanego w sklepie. Te w rozmiarze XL ważą dziś 73 g i więcej. Waga kurczaka z końca XIX wieku raczej nie przekraczała 1 kg. Dzisiaj jest to około 4,2 kg. Co ważne, ten wzrost osiągany jest przeważnie w siedem tygodni. A do tego konieczne są profesjonalne...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: