Konferencja „Szkoła po polsku”

Wystąpienia na radomskiej konferencji wygłoszą m.in.: prof. Ryszard Legutko, b. minister edukacji narodowej, prof. Andrzej Nowak, redaktor krakowskich „Arcanów”, prof. Kazimierz Korab z Warszawy. Gośćmi konferencji będą nauczyciele z całej Polski, przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki „S”, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących z TNSP w ramach Ruchu im. Lecha Kaczyńskiego oraz dziennikarze.

Jak przywrócić polskiej młodzieży świadomość historyczną? Jak spowodować, aby władze wprowadzające kolejne zmiany w oświacie zaczęły się liczyć z głosem nauczycieli (w tym nauczycieli akademickich) i przestały traktować to środowisko przedmiotowo? Czy mamy się pogodzić z chaosem w wychowaniu, profilowaniem liceów i rządami menedżerów dekretujących kolejne rewolucje w nauce i oświacie? Czy grożący całemu systemowi stan zapaści jest nieodwracalny, bo sprawy zaszły za daleko? Czy wspólnym wysiłkiem nauczycieli, polityków i mediów uda się jeszcze polskiej szkole przywrócić rzetelne standardy nauczania, a młodzież wychowywać nie do postaw konsumpcyjnych, lecz do miłości ojczyzny i służby wartościom? Uczestnicy radomskiej konferencji będą się zastanawiać, jak przełożyć te cele na założenia przyszłej polityki oświatowej i co, siłami społecznymi, można zrobić w tych sprawach już teraz.
[pozostało do przeczytania -1% tekstu]
Dostęp do artykułów: