Droga św. Benedykta. Nursja – rodzinne miasto świętego trzy lata po trzęsieniu ziemi

Mijają trzy lata od serii trzęsień ziemi, które na przestrzeni kilku miesięcy dokonały potwornych zniszczeń w środkowej Italii. Amatrice, L’Aquila, Visso, Accumoli, Arquata del Torto, Macerata… A pośród miast i prowincji dotkniętych kataklizmem także Nursja. Miejsce urodzenia św. Benedykta, patrona Europy. Pojechałem tam, by wśród gruzów i zniszczeń szukać śladów świętego mnicha. I zatrzeć wrażenie, iż smutny symbol walącej się w proch Europy to znak jakiegoś końca. Pojechałem szukać blasku i nadziei.

Wcześniej wpadła mi w ręce książka Paolo Rumiza, pochodzącego z Triestu pisarza, który odbył kilka fascynujących podróży, a każda z nich stała się kanwą znakomitych esejów historyczno-reporterskich. Między innymi przebył wraz z przyjaciółmi kilka tysięcy kilometrów dawną rzymską drogą do Bizancjum czy przemaszerował antyczny szlak Via Appia aż po słupy w Brindisi. Najnowsza rzecz jego pióra, która na wiosnę tego roku ukazała się we włoskich księgarniach, to „Nieskończona nić” – esej dotyczący klasztorów benedyktyńskich rozsianych na Półwyspie Apenińskim i w całej Europie. Polakom na myśl natychmiast przychodzi nasz podkrakowski Tyniec, a dla turystów z całego świata emblematyczny jest klasztor położony na francuskiej wyspie Mont Saint-Michel. Rumiz pisze w swojej książce o kilkunastu klasztorach i miastach istotnych dla benedyktyńskiego szlaku, a pośród nich, co oczywiste, znaczące miejsce znajduje Nursja, miejsce urodzenia św. Benedykta.

Narodziny zakonu
Patron Europy (od 1964 roku), jeden z Ojców Kościoła, eremita i mnich, twórca słynnej reguły benedyktyńskiej i ruchu monastycznego, autor znakomitego zalecenia dobrego, zgodnego z Bożą wolą, prostego życia („Ora et labora” – „Módl się i pracuj”) – urodził się w tym miasteczku około roku 480. Niewiele jest źródeł, z których możemy czerpać wiedzę o życiu św. Benedykta. Jednym z nielicznych i uważanym za najważniejsze jest część „Dialogów” papieża Grzegorza...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: