Polskie odbicie światowej koniunktury. Wyniki handlu zagranicznego w I półroczu 2019 r.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku nasz eksport w porównaniu z takim samym okresem 2018 roku wzrósł o 6,6 proc., a import o 5,0 proc. To dobry wynik, zważywszy na pogarszającą się sytuację gospodarczą Niemiec – naszego partnera handlowego numer 1.

Niemniej – na co zwracają uwagę eksperci – dynamika wzrostu polskiego eksportu spadła. Jeszcze w pierwszej połowie 2018 roku był on bowiem wyższy o 5,7 proc. niż w takim samym okresie rok wcześniej, w roku obecnym  zaś zwiększył się w stosunku do I połowy ubiegłego roku o 4,3 proc.

Pozycja Niemiec, choć wciąż wysoka, wyraźnie spada
Choć jeszcze do niedawna na naszego zachodniego
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: