Polskie odbicie światowej koniunktury. Wyniki handlu zagranicznego w I półroczu 2019 r.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku nasz eksport w porównaniu z takim samym okresem 2018 roku wzrósł o 6,6 proc., a import o 5,0 proc. To dobry wynik, zważywszy na pogarszającą się sytuację gospodarczą Niemiec – naszego partnera handlowego numer 1.

Niemniej – na co zwracają uwagę eksperci – dynamika wzrostu polskiego eksportu spadła. Jeszcze w pierwszej połowie 2018 roku był on bowiem wyższy o 5,7 proc. niż w takim samym okresie rok wcześniej, w roku obecnym  zaś zwiększył się w stosunku do I połowy ubiegłego roku o 4,3 proc.

Pozycja Niemiec, choć wciąż wysoka, wyraźnie spada
Choć jeszcze do niedawna na naszego zachodniego sąsiada przypadała jedna trzecia całego polskiego eksportu, w pierwszym półroczu tego roku jego udział zmalał do 27,3 proc., a w imporcie – do 22,3 proc. Z kolei eksport do naszego innego sąsiada – Czech – odnotował zaledwie nieznacznie dodatnią dynamikę (0,4 proc. w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku). – Republika Czeska jest jeszcze mocniej niż Polska powiązana gospodarczo z Niemcami. Kraj ten wysyła na rynek niemiecki blisko jedną trzecią całego swojego eksportu. Słabsza koniunktura w Niemczech odbija się na gospodarkach ważnych odbiorców polskiego eksportu. Jego skutki polski biznes odczuwa więc także pośrednio – zauważa Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału firmy Akcenta.
Z kolei eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) przewidują, że „spadek niemieckiego eksportu przełoży się z pewnością na polski eksport do Niemiec”. Przytaczają dane, z których wynika, że w czerwcu tego roku niemiecki eksport towarów zmniejszył się o 8 proc. w porównaniu z czerwcem 2018 roku. W opinii PIE głównym źródłem spadku eksportu był mniejszy popyt w krajach pozaunijnych w następstwie eskalacji amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, a w szczególności w Chinach i Meksyku (spadek o ponad 12 proc.) oraz USA (spadek o 7 proc.). Zdaniem tych samych ekspertów, do spadku...
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: