Demokracja klasy 24.

Wśród politologów i analityków życia publicznego panuje zgoda, że kwestie najważniejsze, te o fundamentalnym charakterze, wiążą się z bezpieczeństwem państwa. Troska bowiem o to bezpieczeństwo jest obowiązkiem władzy państwowej – każdej, która dba o interes narodowy.

W dzisiejszym dynamicznym i pluralistycznym świecie często występują spory, w jaki sposób najlepiej pojmować interes narodowy i skutecznie o niego zabiegać. Są jednak sytuacje, gdy jasno widać, co jest z tym interesem zgodne, a co nie. Oto przykład.

19 czerwca 2012 r. na stronie 24. (słownie: dwudziestej czwartej) ukazuje się tekst Andrzeja Kublika pt. „Gazprom zdziera z Polski”. Podtytuł mówi: „Polska
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: