Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Nadwyżki i deficyty w finansach
W ubiegłym roku 14 państw UE (połowa) odnotowało finansową nadwyżkę sektora instytucji rządowych i samorządowych – m.in. Niemcy, Czechy, Grecja i Litwa. Największą nadwyżkę w stosunku do wielkości gospodarki odnotowały Luksemburg (2,4 proc. PKB) oraz Bułgaria i Malta (po 2 proc. PKB). Ostatnie miejsca w tym rankingu zajęły Cypr (-4,8 proc.), Rumunia (-3 proc.) oraz Francja i Hiszpania (po -2,5 proc. PKB). Roczny deficyt francuskiego państwa wyniósł aż 59,6 mld euro.

Zapowiedzi na wyrost?
Kandydat Europejskiej Partii
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: