Koalicja Europejska uzgodniła program likwidowania państwa

Koalicja Europejska ogłosiła swoje porozumienie programowe. Zawiera niewiele konkretów, jednak wśród nich jest jeden, który zasługuje na to, aby przyjrzeć mu się bliżej. Otóż Grzegorz Schetyna powiedział, że pieniądze pochodzące z funduszy unijnych będą po zwycięstwie KE dzielone „nie przez rząd, nie przez centralę, ale przez samorządy, przez zarządy województw i przez marszałków”.

To nie jest nowa koncepcja. Pomysł na przekazywanie funduszy UE bezpośrednio do samorządów jest dyskutowany od jakiegoś czasu. Na przykład w Gdańsku, gdzie w Europejskim Centrum Solidarności w 2017 roku odbyła się konferencja, której tytuł można przetłumaczyć jako „Europa od nowa – do góry dnem”, w jej programie czytamy o „nowej strategii finansowania europejskich samorządów bezpośrednio ze środków Unii Europejskiej”. Z konferencyjnych materiałów wynika, że jej „celem nadrzędnym” jest „uczynienie z tak zwanego kryzysu uchodźczego inkluzywnej europejskiej inicjatywy na rzecz wzrostu i rozwoju”. Konferencja miała być „wyrazistym sygnałem dla Unii Europejskiej dzięki prezentacji strategii politycznej na rzecz solidarności oraz decentralizacji procesu relokacji uchodźców i migrantów pomiędzy samorządami i regionami Unii Europejskiej”. Jednym z mówców w czasie tego spotkania była pani Rita Suessmuth, dzisiaj naukowiec, ale w swoim „poprzednim wcieleniu” ważny polityk rządzącej w Niemczech partii CDU, z ramienia której przez 10 lat zasiadała w fotelu przewodniczącej niemieckiego parlamentu – Bundestagu. W czasie konferencji pani Suessmuth prowadziła jeden z paneli, którego myśl przewodnia brzmiała: „Konkretne propozycje dla europejskiej solidarności wobec kwestii uchodźczej oraz jak wzmacniać Unię Europejską przez samorządy i regiony”. Skąd ten nagły pomysł? Najwyraźniej po załamaniu się projektu przymusowej relokacji, do którego rządzący Niemcami i Unią Europejską politycy CDU próbowali zmusić członków UE, niemieckie elity zaczęły szukać nowego sposobu...
[pozostało do przeczytania 45% tekstu]
Dostęp do artykułów: