„Gazeta Wyborcza” – spróchniały fundament III RP. Jak komunistyczne powiązania środowiska „GW” wpłynęły na nowy system

Trzydzieści lat temu w wyniku uzgodnień Okrągłego Stołu zapadła decyzja o utworzeniu „Gazety Wyborczej”. Redaktorem naczelnym został Adam Michnik – kandydat na posła z rekomendacji Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Gazeta, która miała się ukazywać przez kilka tygodni, szybko przekształciła się w socjologiczne narzędzie liberalno-lewicowych ideologów.

5 kwietnia 1989 roku. „Oficjalne zakończenie Obrad Okrągłego Stołu. Zapowiedź zalegalizowania »S«, likwidacji Rady Państwa i utworzenia Urzędu Prezydenta RP wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na sześć lat, utworzenia Senatu i Krajowej Rady Sądownictwa (…) opozycja dostała prawo do półgodzinnej audycji telewizyjnej raz na tydzień i godzinnej w polskim radiu przed wyborami, reaktywowania »Tygodnika Solidarność« i powołania ogólnokrajowej »Gazety Wyborczej«” – tak o zakończeniu obrad Okrągłego Stołu pisała Teresa Bochwic w swojej książce pt. „III Rzeczpospolita w odcinkach”.
Początkowo „GW” miała być gazetą całej opozycji, szybko jednak okazało się, że tak nie jest: „Wyborcza” wspierała postkomunistów i krytykowała lustrację, co dla wielu opozycjonistów było nie do zaakceptowania.

Buszujący w teczkach
Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” w czasie, gdy był posłem, wszedł w skład tzw. komisji Michnika, która od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 roku w archiwach MSW przeglądała znajdujące się tam teczki. Według nieoficjalnych informacji Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski doprowadzili do powstania i wejścia komisji do archiwów MSW po to, by pokazać, jak wielu współpracowników komunistycznych służb specjalnych działało w opozycji demokratycznej, z którą był związany Adam Michnik.
W archiwach MSW znalazła się m.in. sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim „Gniazdo” rozpoczęta w latach 60. ubiegłego stulecia przez stołeczną Służbę Bezpieczeństwa. Figurantami SOR „Gniazdo” byli: Adam Michnik, Jan Lityński, Teresa Bogucka, Barbara...
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: