Nic o nas bez nas w Budapeszcie

Dlatego, w ślad za obustronnymi deklaracjami podczas budapeszteńskiego zjazdu Rady Porozumienia Społecznego (CET), polska i węgierska strona postanowiły powołać specjalną komisję, która na rynkach obu krajów promowałaby najciekawsze produkty – konsumpcyjne i turystyczne. Wciąż – mimo jakże wielu dowodów wzajemnej przyjaźni i sympatii – Polacy i Węgrzy zdają się bowiem wiedzieć o sobie zbyt mało. Dlatego Rada CET we współpracy z klubami „Gazety Polskiej” i zaprzyjaźnionymi redakcjami postanowiła lukę tę jak najszybciej wypełnić. – Listę promowanych produktów drukować będziemy na łamach „GP” i budapeszteńskiego pisma „Magyar Hirlap” – dodaje naczelny „Gazety Polskiej”. Przypomnijmy, że obie redakcje kilka miesięcy temu podpisały umowę o współpracy podczas pamiętnej wizyty klubów „GP” na Węgrzech i wsparcia, jakiego udzieliły polityce premiera Orbána.

Ruch CET, którym na co dzień kieruje goszczący na ostatnim zjeździe klubów „Gazety Polskiej” w Sielpi dr Laszlo Csizmadi, jest na Węgrzech potężną, liczącą się siłą. Na sztandarze wypisane ma wymowne hasło „nic o nas bez nas”. Rada zrzesza aż 10 tys. społecznych organizacji z kraju macierzystego, ale również kilku sąsiednich, gdzie zamieszkuje wielu Węgrów. Zdaniem Tomasza Sakiewicza, postawa CET może w znaczniej mierze wpłynąć na wynik kolejnych wyborów nad Dunajem. – W praktyce CET może zapewnić lub odebrać głosy około dwóm milionom wyborców. Jeśli premier Viktor Orbán okaże się zwycięzcą najbliższego starcia, to w dużej mierze dzięki poparciu tego bardzo opiniotwórczego ruchu – przekonuje Tomasz Sakiewicz.

W czasie swojej budapeszteńskiej wizyty redaktor zainaugurował działalność tamtejszego klubu „GP”. Na spotkaniu w słynnym hotelu Gellert było kilkadziesiąt osób. Co ciekawe, klubowicze z Budapesztu podpisali już swoją pierwszą umowę o współpracy z wpływowym wśród społecznych organizacji związkiem węgierskich kolejarzy. Najprawdopodobniej następną będzie podobna umowa z ruchem Kobiety na rzecz...
[pozostało do przeczytania 11% tekstu]
Dostęp do artykułów: