Nadzwyczajna kasta przeciw dekomunizacji. Upiory komunizmu nadal będą straszyć na ulicach

Zamiast ulicy Lecha Kaczyńskiego – ulica Armii Ludowej, zamiast Zbigniewa Romaszewskiego – Teodora Duracza, zamiast Zofii Kossak-Szczuckiej – Hanki Sawickiej, zamiast Danuty Siedzikówny „Inki” – Małego Franka, zamiast Bohaterów z Kopalni „Wujek” – Wincentego Pstrowskiego. Kilka dni przed 37. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego zadecydowali, że w Warszawie nie będzie dekomunizacji ulic.

1 czerwca 2016 roku w Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst ustawy dekomunizacyjnej dotyczącej zakazu „propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. W ustawie znalazł się zapis, że za propagujące komunizm „uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989”. Czyli także nazwy ulic, które nadal – po decyzji NSA – będą miały komunistycznych patronów.

Sędziowie przeciw wojewodzie
Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Rada Warszawy – z inicjatywy Platformy Obywatelskiej – zdecydowała, że nowych patronów będzie miało sześć ulic. W listopadzie 2017 roku wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydając zarządzenia zastępcze, zdecydował o zmianie nazw 47 kolejnych ulic, w tym al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. Ostatecznie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiło 50 skarg władz Warszawy na zarządzenia zastępcze wojewody o zmianach nazw ulic, czyli na wszystkie zarządzenia zastępcze dotyczące Warszawy, także trzy podjęte w grudniu 2017 roku już na podstawie odrębnych opinii IPN.
W miniony piątek NSA podtrzymał wyroki wydane przez WSA, co oznacza, że uchylenie zmienionych nazw ulic i przywrócenie poprzednich jest prawomocne.
Uzasadnienie wyroku przedstawiał sędzia Zdzisław Kostka, którego nazwisko znalazło się na liście „niepokornych sędziów wolności” sporządzonej przez...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: