Bariery w rozwoju sektora MŚP. Coraz mniejszy tor przeszkód dla mikro, małych i średnich

Polska gospodarka opiera się na małym i średnim biznesie. Przedsiębiorstwa z tego sektora stanowią niemal 99 proc. wszystkich działających, generując ponad 60 proc. PKB.

Ubiegłoroczny raport Fundacji Warsaw Enterprise Institute „Bariery wzrostu MSP” dowodzi z kolei: „To poważny atut, świadczący o dużej przedsiębiorczości Polaków, ale jednocześnie kłopot dla gospodarki. (...) Wiele małych firm zatrzymuje się na pewnym etapie rozwoju, nie zwiększa skali działania, zadowala się tym, czym dysponuje”.
Przeszkodą dla ich zdrowego rozwoju są bariery, które znacząco hamują rozwój całego sektora.
Raporty Ministerstwa Rozwoju („Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich firm w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2016 r.”), World Economic Forum („Global Competitiveness Report 2017–2018”) oraz Związku Przedsiębiorców Polskich („Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, 2016 r.”) wymieniają ich niemałą grupę, m.in.: koszty pracy, skomplikowane przepisy podatkowe, nadmierny fiskalizm, niestabilność prawa, konkurencja ze strony dużych przedsiębiorstw, nieefektywna administracja publiczna, samowolne i arbitralne decyzje urzędników, kontrole urzędu skarbowego i innych instytucji, powolne rozstrzyganie sporów sądowych czy bariery inwestycyjne, a także nieuprawniona konkurencja ze strony firm działających na czarno.
Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają już narzędzia, z którymi wymienione bariery nie są tak straszne, i coraz lepiej potrafią z tych narzędzi korzystać. Pomagają im w tym instytucje – zarówno te na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowe, oraz regulacje, np. działająca od pół roku Konstytucja biznesu z jej hasłem, że „wszelkie wątpliwości w sporach biznesu z administracją rozstrzygane są na korzyść przedsiębiorców”. Dzięki temu działania administracji nie są już tak zbiurokratyzowane jak kiedyś, zmniejszony został podatek CIT dla najmniejszych firm, a dostępność do informacji gospodarczej jest...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: