Certyfikaty dla odpowiedzialnych partnerów. Kryteria jakościowe w ocenie inwestycji zagranicznych

Fundacja Republikańska (FR) przygotowała projekt „Odpowiedzialny Partner”, mający na celu zbadanie, w jaki sposób inwestorzy zagraniczni przyczyniają się do rozwoju Polski.

Jednym z elementów tego przedsięwzięcia była analiza wykonana przez ekspertów FR „Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ)”. W tym roku, podczas ostatniego Kongresu 590, certyfikaty otrzymała m.in. firma Servier.

– Polska jest dla Grupy Servier krajem priorytetowym. Tutaj inwestujemy od 26 lat. Tworzymy wysoko specjalistyczne miejsca pracy, a kiedy trzeba wdrożyć coś nowego i bardzo zaawansowanego na rynku, Polacy są w tym fantastyczni. Z perspektywy inwestora niezwykle istotna jest stabilność i przewidywalność. Jej brak bardzo utrudnia planowanie długoterminowe, np. decyzję o dalszym rozwoju fabryki w Polsce – oceniła Joanna Drewla, dyr. generalna Servier Polska.
– FR skupia się w dokumencie m.in. na SSE (Specjalna Strefa Ekonomiczna) i na rozwiązaniach w najnowszej ustawie o Polsce jako jednej strefie ekonomicznej, przygotowanej przez obecną władzę – mówi dr Tomasz Filipowicz, ekspert Fundacji. – Oceniamy je pozytywnie. Stanowią poszukiwanie mechanizmów wsparcia inwestycji w określonych okolicznościach. A musimy pamiętać, że w ostatnim czasie rok do roku o 40 proc. spadł poziom inwestycji zagranicznych w Polsce. W raporcie zastanawiamy się nad przyczynami, dlaczego tak się stało. Zasadniczą przyczyną jest to, że zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce przechodzą w nową fazę. Są już w dużym procencie wdrożone i w trakcie realizacji, wobec tego – nieuwzględniane w statystykach – uważa ekspert FR.
Inny ekspert Fundacji, Kamil Orzeł, przypomina, że tegoroczna ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji ustanawia m.in. kryteria jakościowe w ocenie inwestycji zagranicznych. – Jednak równocześnie pojawił się problem oceny kryteriami jakościowymi tych inwestorów, którzy już są w Polsce. W odpowiedzi na tę potrzebę powstała OWIZ, czyli metodyka...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: