Z kompleksami daleko nie zajedziemy. Geopolityka wrogości

O miejscu Polski w Europie, rywalizacji kulturalnej i politycznej z Rosją oraz o wizji Europy Wschodniej mówi prof. Andrzej Nowak. Rozmawia Jakub Augustyn Maciejewski

Jakub Augustyn Maciejewski

Jak wiele z imperialnej, XVIII-wiecznej Rosji czerpie dzisiejsza Federacja Rosyjska?

W książce „Metamorfozy imperium rosyjskiego 1721–1921” śledzę przemiany instytucjonalne form działania Rosji. Przy pewnej stałości możemy jednocześnie zaobserwować nowe techniki. Ostatnio słuchałem arcyciekawego referatu prof. Swietłany Muliny, poświęconego konfederatom barskim zesłanym na Syberię. Rosyjska uczona dotarła do nowych źródeł,
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: