Europa w skrócie

Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Bezpłatne grunty dla rodzin
W projekcie budżetu na rok 2019 rząd Włoch zapisał plan bezpłatnego oddawania gruntów rodzinom, w których w najbliższych trzech latach urodzi się trzecie dziecko – tereny porzucone i nieuprawiane z południa kraju mają być bezpłatnie wydzierżawiane na 20 lat. Prawicowy rząd zamierza też umożliwić udzielanie korzystnych kredytów do 200 tys. euro rodzinom, które w pobliżu przyznanego im gruntu kupią swój pierwszy dom. Na te cele postanowiono przeznaczyć 50 proc. terenów rolnych należących do państwa i 50 proc. porzuconych gruntów.

„Nord Stream 2 to katastrofa dla
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: