Najnowsze newsy i nie tylko z obszaru Unii Europejskiej

Węgierski apel
Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów UE przedstawiciel Węgier wezwał te państwa do zaprzestania finansowania organizacji pozarządowych (NGO), które „podważają suwerenność Węgier i innych krajów” i przyczyniają się do wzmagania nielegalnej imigracji. Wcześniej minister Péter Szijjártó uznał finansowanie NGO z funduszy UE za niedopuszczalne. Przedstawicielka Komisji UE F. Mogherini odpowiedziała, że Bruksela nie zrezygnuje z ich wspierania, a na unijne fundusze mogą liczyć m.in. organizacje „zachęcające do integracji społecznej”, „deklarujące walkę o równouprawnienie płci” i promocję homoseksualizmu.

W stronę redukcji emisji CO2
Podczas konferencji unijnych ministrów ochrony środowiska w Luksemburgu większość państw UE opowiedziała się za redukcją emisji dwutlenku węgla (do 2030 r.) z nowych aut o 35 proc., a z lekkich samochodów dostawczych o 30 proc. O ostatecznym kształcie przepisów w tych sprawach zdecyduje wynik negocjacji przedstawicieli państw UE i Parlamentu Europejskiego.

Estonia wyceniła straty
Estonia wyceniła swoje straty spowodowane sowiecką okupacją w latach 1940–1941 i 1945–1991. Według wyliczeń komisji powołanej przez estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, kraj ten stracił w tym czasie ponad 2 mld euro. Duży udział w tych stratach miały koszty sowieckich zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych oraz straty wynikłe z komunizacji rolnictwa. Szef komisji Tomas Hiio twierdzi, że Estonia powinna domagać się od Moskwy odszkodowania, bo jeśli jego państwo z tego zrezygnuje, to będzie oznaczać, że Estonia przystąpiła do ZSRS z własnej woli.

Kompromitacja po francusku
Bohaterski francuski policjant płk Arnaud Beltrame, który w marcu br. dobrowolnie zgłosił się do wymiany za jednego z zakładników przetrzymywanych przez arabskiego terrorystę w supermarkecie w Trebes, a następnie został zabity, nie zostanie upamiętniony w Marsylii. Taką decyzję podjęły lewicowe,...
[pozostało do przeczytania 42% tekstu]
Dostęp do artykułów: