Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej w Budapeszcie

Minister Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, powitał zgromadzonych po polsku, po czym na znak przyjaźni pomiędzy naszymi narodami wygłosił przemówienie po węgiersku. W Katyniu, Twerze i Charkowie zamordowana została polska elita, najlepsi przedstawiciele inteligencji; liczbę ofiar szacuje się na 22 tysiące. Od chwili odkrycia grobów, odkąd tylko opinia publiczna dowiedziała się o ich istnieniu, społeczeństwo dąży do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni. Ciechanowski przypomniał, iż u boku Polaków o prawdę walczyło solidarnie także wielu Węgrów, spośród nich wymienił Jánosa Esterházy’ego, który pomimo iż został oskarżony w zainscenizowanym niczym karykatura wymiaru sprawiedliwości procesie, swoimi zeznaniami dał świadectwo uczciwości oraz łączącej Polaków i Węgrów przyjaźni.

Jako kolejny dowód na bliskie związki pomiędzy naszymi dwoma narodami Ciechanowski przypomniał oddanie, z jakim Węgrzy pielęgnują pamięć o tej straszliwej tragedii. Szczególne podziękowania złożył na ręce burmistrza Balázsa Búsa oraz jego współpracowników, następnie zapewnił zebranych, iż Polacy nigdy nie zapomną o bohaterskich Węgrach – Oskarze Kühnelu i Aladárze Emanuelu Korompay’u, którzy ponieśli śmierć wraz z polskimi oficerami.

Po odmówieniu po polsku modlitwy w intencji zbawienia dusz ofiar nastąpiło złożenie wieńców. Jako pierwszy pamięć pomordowanych uczcił złożeniem kwiatów min. Jan Stanisław Ciechanowski, następnie uczynił to w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej dr Vilmos Kovács, po nim zaś dr Iván Gyurcsik, reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wieńce złożyli także zastępca burmistrza Budapesztu Miklós Csomós oraz Erzsébet Menczer, posłanka do Parlamentu z okręgu Óbuda. 

Tekst ukazał się w węgierskim tygodniku „Heti-Válasz” 19 kwietnia 2012 roku.
[pozostało do przeczytania -1% tekstu]
Dostęp do artykułów: