Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej w Budapeszcie

Minister Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, powitał zgromadzonych po polsku, po czym na znak przyjaźni pomiędzy naszymi narodami wygłosił przemówienie po węgiersku. W Katyniu, Twerze i Charkowie zamordowana została polska elita, najlepsi przedstawiciele inteligencji; liczbę ofiar szacuje się na 22 tysiące. Od chwili odkrycia grobów, odkąd tylko opinia publiczna dowiedziała się o ich istnieniu, społeczeństwo dąży do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej zbrodni. Ciechanowski przypomniał, iż u boku Polaków o prawdę walczyło solidarnie także wielu Węgrów, spośród nich wymienił Jánosa Esterházy’ego, który pomimo iż został oskarżony
[pozostało do przeczytania 51% tekstu]
Dostęp do artykułów: