Wyższe płace w MŚP to większe szanse na rozwój. Konstytucja Biznesu i unijne wyzwania

Mimo że przedsiębiorstwa sektora MŚP stanowią w naszym kraju przytłaczającą większość, średnia wysokość zarobków w nich odstaje na niekorzyść od średniej krajowej. Co zrobić, by zmienić ten stan rzeczy?

Dostępne dane wskazują na istotną prawidłowość. Okazuje się, że im większa firma, tym wyższe w niej zarobki. Czy jednak zwiększanie zatrudnienia, tak by w pewnym momencie osiągnąć status dużego przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) to jedyny sposób na wzrost wynagrodzeń?

Polska a Europa
Zgodnie z danymi unijnymi (portal Europa.eu) sektor małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie odgrywa, podobnie jak w Polsce,
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: