Stanik wojenny sędzi Gersdorf. Sędziowie dostarczają argumentów, że powinni zostać wyrzuceni

Bezprawna decyzja Sądu Najwyższego, który ogłosił, że zawiesza stosowanie części ustawy podpisanej przez prezydenta, pokazuje wyraziście, w czyich rękach był wymiar sprawiedliwości po 1989 r. Statystyczny sędzia SN karierę zaczynał w stanie wojennym i do dziś nie ma oporu przed powrotem do tamtych metod. Historia powraca jednak tylko jako farsa i jeśli KRS oraz prezydent sprawnie zmienią skład SN, reforma nie jest w najmniejszym stopniu zagrożona. – Należy „to coś” zignorować i robić swoje – mówi „Gazecie Polskiej” jej współtwórca, wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Jak ogłosił znienacka Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego, SN przedstawił „pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz zawiesił stosowanie przepisów ustawy o SN, określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku”. Pytania te mają dotyczyć „zasady niezależności i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek”.

Piebiak: Może zawieszą podatek dochodowy albo Kodeks wykroczeń?
Jakim cudem sąd uznał, że ma prawo zawiesić przyjętą przez parlament i podpisaną przez prezydenta ustawę? W jednej ze spraw w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do jej prowadzenia wyznaczono – zapewne celowo – dwóch sędziów, którzy przekroczyli 65 lat. Wysyłając pytania do europejskiego trybunału, SN – jak twierdzi – „zastosował środek zabezpieczający” ich interesy i zawiesił działanie ustawy.
Powołał się na enigmatyczne brzmienie art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego: „Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni”. Dlatego SN postanowił zawiesić część ustawy, do czego nie ma… śladu uprawnień.
Jak zauważył w TVP Info prof. Czesław Kłak: „Po pierwsze, art. 755 k.p.c. nigdy nie był zastosowany w odniesieniu do zawieszenia...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: